• polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Szkoła Żeglarstwa LAYLINE przywiązuje duża uwagę do przechowywania danych i zachowania prywatności użytkowników

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szkoła Żeglarstwa LAYLINE Jan Bocheński, ul. R.Krzyżowskich 72/12, 43-100 Tychy, NIP 646-278-00-82, jako podmiot egzaminujący i szkoleniowy.

W razie jakichkolwiek pytań/ wątpliwości możesz z Nami skontaktować się:

Listownie na adres:

Szkoła Żeglarstwa LAYLINE Jan Bocheński, ul. R.Krzyżowskich 72/12, 43-100 Tychy

Jakie są cele przetwarzania twoich danych i na jakiej podstawie prawnej są oparte ?

Twoje dane osobowe które Szkoła Żeglarstwa LAYLINE ,otrzymuje od Ciebie ( np. poprzez formularz zgłoszeniowy) będzie przetwarzać w celu:

 1. Prawidłowego zrealizowania umów które zawarte są na potrzeby świadczenia usług szkoleniowych w zakresie szkoleń żeglarskich motorowodnych oraz innych oferowanych przez nas usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów
 2. Zrealizowania obowiązków wobec MSiT
 3. Realizacji obowiązków wobec Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przeprowadzanymi przez nas egzaminami na stopnie żeglarskie i motorowodne, ponieważ zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych na podstawie odrębnych przepisów
 4. Zastosowania marketingu bezpośredniego usług, mianowicie np. analiz profilu pod względem zakupionych usług
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Wami umową lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Każdy z wyżej wymienionych celów jest oparty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Jaki jest okres przechowywania przez Szkołę Żeglarstwa LAYLINE danych?

Będziemy przechowywać Twoje dane w celu:

Dane te będą przechowywane:

 • w przypadku wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia,
 • podczas wypełniania obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa
 • w przypadku ustalenia, dochodzenia i polubownego rozwiązania rozszczenia – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa

Czy zachowujemy ochronę interesu Klientów?

Oczywiście , przykładamy szczególną wage do ochrony danych, które są Nam przesyłane. Wszystkie dane które otrzymujemy to:

 • przetwarzane będą zgodnie z prawem,
 • są zbierane i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane innym podmiotom?

 Wyjątkiem są sytuacje, w których prawo zobowiązuje Administratora przekazanie danych organom państwowym. W takich sytuacjach Szkoła Żeglarstwa LAYLINE takie dane udostępni.

Każda inna sytuacja wykorzystuje dane osobowe w zakresie który jest konieczny do realizacji umów i obowiązków prawnych Administratora.

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

 Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE